De toren van Sainte-Foi (Ariège)

Vorige | Overzicht | Volgende

Het dorpje Sainte-Foi ligt tussen Fanjeaux en Mirepoix en is via de D119 en vervolgens de D28 vlot bereikbaar. In het dorp is er een goede bewegwijzering naar de kerk en de toren, je kunt met de wagen probleemloos tot aan de site rijden. Parkeren kan aan de kerk. De 13de eeuwse Romaanse kerk wordt gerestaureerd en is momenteel niet toegankelijk. Het einde van de werken is voorzien voor oktober 2017.

Sainte-FoiHistorische situering

Na de kruistocht tegen de katharen werd het dorp Sainte-Foi geschonken aan Gui I de Lévis uit Ile-de-France, een trouwe metgezel van Simon de Montfort.

Het dorp kwam zo onder het bestuur van het nabijgelegen Mirepoix en dat bleef zo tot aan de Franse Revolutie.

Andere belangrijke adellijke figuren die er rechten hebben laten gelden en belastingen hebben geïnd zijn Guillaume de Lordat in 1325 en Jean d’Arnave in 1400. In het begin van de 17de eeuw droeg Etienne de Lévis de titel van heer van Sainte-Foi. Op 2 mei 1930 werd Sainte-Foi ingeschreven op de nationale lijst van de beschermde historische en landschappelijke monumenten.

De ‘toren van Sainte-Foi’, in feite een middeleeuwse versterkte adellijke residentie, wordt in de documenten voor de eerste keer vernoemd in 1372 maar is duidelijk veel ouder. De bouw wordt door archeologen gesitueerd in het begin van de 13de eeuw.

Het is een groot rechthoekig gebouw, in het zuiden geflankeerd door een grote toren en in het noorden door verschillende constructies rond de toegangskoer. In de lagere delen van de omringende gebouwen zijn nog duidelijk langwerpige schietgaten te zien, verdedigingselementen die typisch zijn voor het einde van de 13de tot het midden van de 14de eeuw. De grote massieve toren aan de zuidkant herbergt een deel van het grote woongedeelte van het gebouw met grote gotische vensters.

Dun Dun

De toegangspoort tot de toren draagt bovenaan het wapenschild van de adellijke bewoners en dateert uit de 14de eeuw. In de loop van de 15de eeuw waren er meerdere verbouwingen, te zien aan de sporen van dichtgemaakte vensters aan de zuidelijke en oostelijke muren.

In 1842 kwamen er aanpassingen aan het gebouw omdat het toen werd ingericht voor de detentie van minderjarige criminelen die op de omliggende velden en landerijen dwangarbeid moesten verrichten, een situatie die geduurd heeft tot in de eerste decennia van de 20ste eeuw. Daarna trad het verval in en werd het gebouw enkele jaren geleden verkocht aan de huidige eigenaars die het zelf bewonen en volop aan de restauratie werken.

Dun Dun

Praktisch

Aangezien de toren van Sainte-Foi in privébezit is kan de site niet individueel worden bezocht. De culturele organisatie Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Cathares organiseert evenwel twee keer per jaar, één keer in juli en één keer in augustus, een geleid bezoek dat echter beperkt is tot de buitenzijde van de site.

Meer info vind je op de website www.pyreneescathares-patrimoine.fr. De Romaanse kerk zal na de restauratiewerken vrij toegankelijk zijn. Drank- en eetgelegenheden zijn er in het nabijgelegen Mirepoix.

(Tekst en foto's: Michel Gybels)

Vorige | Overzicht | Volgende